SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Sustainable Development Goals: het kompas op weg naar een toekomstbestendige organisatie

De SDG’s, 17 ambitieuze doelen vastgesteld door de VN-lidstaten om de overgang naar een duurzamere samenleving, zowel sociaal, ecologisch als economisch vorm te geven, bieden heel wat kansen voor bedrijven. Duurzame ontwikkeling en rendabele groei kunnen wel degelijk hand in hand gaan.

LEES MEER

Why

Meer en meer organisaties willen een positieve impact hebben op de samenleving. Veel multinationals en overheden leggen immers al sociale voorwaarden en milieu-eisen op aan hun partners en leveranciers. Ook de consument wil naast een interessante prijs, degelijke kwaliteit en een goede dienstverlening ook weten hoe ethisch het bedrijf is alvorens over te gaan tot de aanschaf van het product of de dienst.

Organisaties die bijdragen aan de realisatie van de SDG’s presteren beter omdat ze ook tegemoetkomen aan de noden en de verwachtingen van de maatschappij. Ze zijn daarmee een belangrijke hefboom naar een inclusieve en duurzame wereld. De SDG’s vormen een belangrijke leidraad voor organisaties om de positieve impact van hun activiteiten te maximaliseren en zijn een interessant ankerpunt om te communiceren over hun positieve rol voor de samenleving. Bovendien zijn de SDG’s een goed instrument om nieuwe marktkansen te ontwikkelen. Aandacht voor duurzaamheid en daarmee een positief imago vergroten bovendien de aantrekkelijkheid als werkgever. Zeker in een tijd van krapte op de arbeidsmarkt is dit geen overbodige luxe.

How

Onder de vlag van Zinnige Zaken coacht MVO Interim Services organisaties die worstelen met het leveren van een bijdrage aan de SDG’s én die tegelijk willen profiteren van de kansen die deze SDG’s bieden. We stellen de mens centraal in onze aanpak want elke verandering in een organisatie begint en eindigt met het gedrag van de medewerker, we creëren bewustwording onder stakeholders over het hoe en waarom van de SDG’s. Stakeholders zijn nu in staat om deze kennis te gebruiken bij toekomstige beslissingen en actief bij te dragen aan de ambitie van de organisatie. We helpen organisaties keuzes te maken en de gekozen Goals te vertalen naar concreet beleid, de Goals te monitoren en te integreren in de organisatie.

What

Grote groepen, teams, afdelingen, de directie, voor elke doelgroep bieden we een passende aanpak. We bieden een variëteit aan workshops, games, informatiesessies en coaching om de medewerkers op een interactieve en ludieke manier kennis te laten maken met de SDG’s. Dit varieert van kortdurende informatiesessies tot een interactieve sessie met als doel een zelfgekozen activiteit waarmee de medewerkers impact kunnen maken op een SDG. Ook ondersteunen we directies bij de keuze van de best passende SDG’s, het vaststellen van een toekomstbestendige strategie én een actieplan zodat de gewenste impact op de gekozen SDG’s gerealiseerd kan worden.