CO2 prestatieladder

Besparen en rapporteren
CONTACT

Besparen én rapporteren over CO2-footprint?

De CO2 Prestatieladder kan je hierbij helpen

Steeds meer bedrijven worden geconfronteerd met de noodzaak om besparingsmaatregelen te treffen en te rapporteren over hun CO2-footprint. Het kan zijn dat de regelgeving hen hiertoe verplicht of dat hun afnemers om deze informatie vragen omdat zij zelf moeten rapporteren over hun CO2 emissies en daar ook de supply chain in mee willen nemen. Wil je als bedrijf in zo’n geval kunnen blijven leveren, dan is het verstandig om je CO2-uitstoot inzichtelijk te maken en van daaruit te werken aan de reductie ervan. De CO2 Prestatieladder kan je hierbij helpen.

CO2 Prestatieladder in het kort

De CO2 Prestatieladder is een managementinstrument om bedrijven te helpen bij het inzichtelijk maken en reduceren van hun CO2-Footprint. De ladder gaat niet alleen over het rapporteren over de CO2-Footprint maar ook over de maatregelen die een bedrijf neemt om haar emissies te reduceren. De ladder bestaat uit 5 treden en bedrijven kunnen zich voor de ladder laten certificeren.

Met alle aandacht die er voor CO2-reductie is, is het verstandig om als ondernemer aan de slag te gaan met je CO2 emissies. Het is raadzaam om op tijd te beginnen, want het inzichtelijk maken van de CO2 Footprint, het nemen van de besparingsmaatregelen en het laten certificeren van de ladder kost tijd.

Wat levert het op?

Meten is weten en dat geldt ook voor het reduceren van je CO2-uitstoot. Zodra je weet welke categorieën binnen je bedrijf de meeste uitstoot veroorzaken, kun je gerichte acties nemen om de uitstoot te reduceren en dus kosten te besparen.

De CO2-Prestatieladder zorgt ook voor een financieel voordeel, nl. een gunningsvoordeel met korting bij aanbestedingen. Veel overheden en semioverheden hanteren een duurzaam inkoopbeleid waarbij zij regelmatig een CO2 Prestatieladder verplicht stellen bij aanbestedingen of lange termijn contracten.

Investeerders stellen steeds vaker vragen over de impact van een bedrijf op mens en milieu om te kunnen beslissen of ze willen investeren of een lening willen verstrekken. Vaak komt de CO2 Footprint van het bedrijf dan ter sprake. Het is dus van belang om inzicht te hebben in je CO2 Footprint zodat je kunt anticiperen op deze vragen.

 

CO2 Prestatieladder Certificaat

In kaart brengen CO2 Footprint

Om de CO2 Footprint in kaart te brengen, maak ik veelal gebruik van de Millieubarometer van Stimular. Het is een goed hulpmiddel om de Footprint inzichtelijk te maken en de resultaten te monitoren. Wil je een abonnement op de milieubarometer dan kun je via mij 30% korting krijgen op een startabonnement.