Hoe gaat het in z’n werk?

Het koploperproject is een praktisch adviestraject waarin bedrijven met elkaar samenwerken aan het concreet maken van toekomstbestendig ondernemen. De kern van het Koploperproject is dat de deelnemers eerst een grondige nulmeting krijgen, om op basis daarvan zowel individueel als gezamenlijk (in een aantal workshops) praktisch aan de slag te gaan met verduurzaming.

LEES MEER

Climate Makeover

In Hilversum ligt de focus in de eerste plaats op CO2-reductie waarbij elke deelnemer een
Climate Makeover wordt aangeboden. Dat is een praktisch adviestraject ontwikkeld door
Klimaatplein om bedrijven zo snel mogelijk klimaatneutraal te maken (DZyzzion is een van de
partners van Klimaatplein). In dit traject wordt de CO2-voetafdruk van het bedrijf bepaald, op basis van het energieverbruik voor gebouwen, processen en mobiliteit. Daarvoor maken we gebruik van de Milieubarometer en landelijk vastgestelde emissiefactoren. Vervolgens wordt een praktisch reductieplan opgesteld, met maatregelen voor energiebesparing en duurzaam opwekken en inkopen van energie. Bij de inventarisatie van mogelijke maatregelen, worden ook de erkende maatregelen uit het Activiteitenbesluit meegenomen. Met dit traject voldoet het bedrijf in principe direct aan de wettelijke verplichting uit dit besluit (na uitvoering van de maatregelen).

Toekomstbestendig ondernemen

Toekomstbestendig ondernemen is meer dan energie besparen of CO2-neutraal ondernemen. Daarom ontvangen de deelnemers tevens een compact Duurzaamheidsprofiel met inzichtelijke grafieken en een overzicht van sterke punten en verbeterpunten. Hiertoe vullen ze een online scan in op basis van ISO26000: de DuOn-Scan van DZyzzion. Dit Duurzaamheidsprofiel wordt uitgewerkt in een praktisch actieplan, de DuOn agenda, met meetbare resultaten. In plaats van losse acties, wordt duurzaam ondernemen hiermee een permanent verbeterproces (plan-do-check-act). Aan het einde van het traject leren de deelnemers om slimmer te communiceren over duurzaam ondernemen.

Wilt u weten wat het Koploperproject voor uw onderneming kan betekenen, neen dan contact op met Monique Moree van MVO Interim Services