Koploperproject Duurzaam Ondernemen

Het Koploperproject richt zich op een duurzame versterking van de regionale economie, door vooruitstrevende mkb-ondernemers en andere organisaties de kennis, de tools en het netwerk te bieden om beter in te spelen op ontwikkelingen naar een klimaat neutrale, circulaire en inclusieve economie.

LEES MEER

CSRD 

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een EU-richtlijn waarin staat dat grote bedrijven vanaf 2024 verplicht worden te rapporteren over hun impact op de mens en milieu. Ook zullen grote bedrijven moeten rapporteren of er duurzaamheidsaspecten zijn die een significante impact hebben op de waarde van het bedrijf. Daarnaast is het bedrijf ook verplicht om te rapporteren over governance, w.o. verantwoordelijk ondernemingsbestuur en verantwoordelijkheid in de keten. De richtlijn is bedoeld om transparantie over de impact van een organisatie te bevorderen en om de kwaliteit en de eenheid van verslaglegging hierover te verbeteren.

Nou denkt u vast als MKB ondernemer, dat heeft geen gevolgen voor mij, maar niets is minder waar.

CO2 Footprint

De CO2-Footprint is een handig hulpmiddel om inzicht te krijgen in de CO2 uitstoot van uw bedrijf. Door het inzichtelijk te maken, weet u waar kansen liggen om de uitstoot van uw bedrijf te verminderen. Reductie van CO2 kan ook leiden tot flinke besparingen voor uw bedrijf.

CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een managementinstrument dat u kan helpen om uw CO2-uitstoot inzichtelijk te maken – en van daaruit te werken aan de reductie van uw CO2 uitstoot. De CO2-Prestatieladder kent meerdere niveaus die uw organisatie kan behalen, ook wel ‘treden’ genoemd. De eerste 3 treden van de ladder richten zich op de CO2-uitstoot van de eigen organisatie. Zodra een organisatie goed weet welke categorieën binnen de eigen organisatie de meeste uitstoot veroorzaken, kunnen gericht passende acties worden genomen om de uitstoot te reduceren. De treden 4 en 5 richten zich op de uitstoot in de keten van leveranciers en klanten.

De weg naar duurzaamheid

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. Consumenten vragen meer en meer om duurzame producten en diensten en steeds meer mensen willen werken bij een bedrijf dat duurzaam opereert. Duurzaamheid wordt ook een belangrijke eis bij aanbestedingen en uw grote afnemers willen weten wat uw bijdrage is aan duurzaamheid. Een duurzaamheidsstrategie is hierbij van groot belang en met een strategisch actieplan op korte, middellange en lange termijn bent u op weg naar een duurzaam bedrijf.

Continu verbeteren, kwaliteitsmanagement, ISO 9001

Zijn uw medewerkers kritisch op het dagelijkse werkproces? Durft iedereen inefficiënte zaken tijdens de werkzaamheden te bespreken? Denkt iedereen mee over nieuwe kansen voor de organisatie? Wilt u ook een organisatiestructuur waar verbetering en optimalisatie centraal staan, of wilt u het ISO 9001 certificaat behalen of behouden, MVO Interim Services kan u hierbij ondersteunen.

LEES MEER

Sustainable Development Goals

De SDG zijn het kompas op weg naar een toekomstbestendige organisatie. De 17 SDGs bieden veel kansen voor organisaties. MVO Interim Services kan jouw organisatie hierbij ondersteunen.