Wie ben ik

In Hilversum ligt de focus in de eerste plaats op CO2-reductie waarbij elke deelnemer een
Climate Makeover wordt aangeboden. Dat is een praktisch adviestraject ontwikkeld door
Klimaatplein om bedrijven zo snel mogelijk klimaatneutraal te maken (DZyzzion is een van de
partners van Klimaatplein). In dit traject wordt de CO2-voetafdruk van het bedrijf bepaald, op basis van het energieverbruik voor gebouwen, processen en mobiliteit. Daarvoor maken we gebruik van de Milieubarometer en landelijk vastgestelde emissiefactoren. Vervolgens wordt een praktisch reductieplan opgesteld, met maatregelen voor energiebesparing en duurzaam opwekken en inkopen van energie. Bij de inventarisatie van mogelijke maatregelen, worden ook de erkende maatregelen uit het Activiteitenbesluit meegenomen. Met dit traject voldoet het bedrijf in principe direct aan de wettelijke verplichting uit dit besluit (na uitvoering van de maatregelen).

Contact

Wat doe ik

Toekomstbestendig ondernemen is meer dan energie besparen of CO2-neutraal ondernemen. Daarom ontvangen de deelnemers tevens een compact Duurzaamheidsprofiel met inzichtelijke grafieken en een overzicht van sterke punten en verbeterpunten. Hiertoe vullen ze een online scan in op basis van ISO26000: de DuOn-Scan van DZyzzion. Dit Duurzaamheidsprofiel wordt uitgewerkt in een praktisch actieplan, de DuOn agenda, met meetbare resultaten. In plaats van losse acties, wordt duurzaam ondernemen hiermee een permanent verbeterproces (plan-do-check-act). Aan het einde van het traject leren de deelnemers om slimmer te communiceren over duurzaam ondernemen.

Waarom doe ik dit

In Hilversum ligt de focus in de eerste plaats op CO2-reductie waarbij elke deelnemer een
Climate Makeover wordt aangeboden. Dat is een praktisch adviestraject ontwikkeld door
Klimaatplein om bedrijven zo snel mogelijk klimaatneutraal te maken (DZyzzion is een van de
partners van Klimaatplein). In dit traject wordt de CO2-voetafdruk van het bedrijf bepaald, op basis van het energieverbruik voor gebouwen, processen en mobiliteit. Daarvoor maken we gebruik van de Milieubarometer en landelijk vastgestelde emissiefactoren. Vervolgens wordt een praktisch reductieplan opgesteld, met maatregelen voor energiebesparing en duurzaam opwekken en inkopen van energie. Bij de inventarisatie van mogelijke maatregelen, worden ook de erkende maatregelen uit het Activiteitenbesluit meegenomen. Met dit traject voldoet het bedrijf in principe direct aan de wettelijke verplichting uit dit besluit (na uitvoering van de maatregelen).

Stofzuiger

Schoonmaker bij
tubby house

Stofzuiger

Schoonmaker bij
tubby house

Stofzuiger

Schoonmaker bij
tubby house

Stofzuiger

Schoonmaker bij
tubby house

Stofzuiger

Schoonmaker bij
tubby house

Stofzuiger

Schoonmaker bij
tubby house

Stofzuiger

Schoonmaker bij
tubby house

Stofzuiger

Schoonmaker bij
tubby house

Stofzuiger

Schoonmaker bij
tubby house

Stofzuiger

Schoonmaker bij
tubby house

Stofzuiger

Schoonmaker bij
tubby house

Stofzuiger

Schoonmaker bij
tubby house

Tinkie T

figuur in een rode onesie