Over MVO IS

Een interimmanager met maatschappelijke verantwoordelijkheid als uitgangspunt

Why

Mijn droom is een duurzame samenleving waarbij sociale, ecologische én economische aspecten in balans zijn. Winst en groei zijn immers belangrijk maar wel zodanig dat iedereen (mens als dier) mee kan genieten van de bijkomende welvaart. Met mijn kennis en ervaring draag ik bij aan oplossingen voor actuele maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering en verantwoorde productie en consumptie. Ik ben intrinsiek gemotiveerd om de maatschappij te verduurzamen, om anderen voor dit doel te inspireren, mobiliseren en samen te (laten) werken. En ja, dat is nogal wat, maar het zorgt er wel voor dat ik elke dag vroeg uit bed kom en (meestal) fluitend aan de slag ga.

“De wereld zou er mooier uit zien als iedereen zijn steentje bij zou dragen en zijn maatschappelijk verantwoordelijk zou nemen.”

How

Voor het waarmaken van deze ambitie gebruik ik de SDG’s (Sustainable Development Goals) als rode draad door mijn werkzaamheden. Dit zijn 17 universele doelstellingen vastgesteld door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties, om de overgang naar een duurzamere samenleving, zowel sociaal, ecologisch als economisch, vorm te geven. Ze zijn een belangrijke hefboom op weg naar een inclusieve en duurzame wereld. Ze zijn een ankerpunt om te communiceren over de positieve rol van organisaties voor de samenleving én ze vormen een belangrijke leidraad voor zowel het individu als voor organisaties om de positieve impact van hun activiteiten te maximaliseren. En impact maken is wat organisaties willen maar ze weten vaak niet hoe.

What

Ik inspireer, mobiliseer en activeer organisaties, evt. in samenwerking met partners om hun impact op de SDG’s te vergroten en daarmee hun organisatie toekomstbestendig te maken. Dit zijn trajecten om de bestaande strategie van een organisatie te verrijken met doelstellingen die de impact op de SDG’s vergroten, het daadwerkelijk mobiliseren van de organisatie om die impact te maken en hierover te communiceren met haar stakeholders. Met (Koploper)projecten en als procesbegeleider van een stichting verduurzaam ik organisaties door ze door te lichten, te inspireren en te coachen in het verduurzamen van hun organisatie. Goededoelenorganisaties inspireer ik over kwaliteitsmanagement, lerende organisaties, het inzetten van vrijwilligers en de SDG’s.
In mijn vrije tijd bouw ik samen met mijn echtgenoot een duurzaam huis omdat het leuk is om met je handen te werken maar ook omdat ik zo ervaring op doe met duurzame bouwen. Deze ervaringen komen goed van pas bij mijn ambitie om de wereld (nog) mooier te maken en mijn eigen impact op de SDG’s te vergroten.

CSRD Certificaat

Monique is gecertificeerd CSRD Implementation Manager bij Move To Impact. Neem een kijkje op hun website om te kijken wat deze opleiding inhoudt.