Een interimmanager met maatschappelijke verantwoordelijkheid als uitgangspunt

Contact

Why

Mijn droom is een duurzame samenleving waarbij sociale, ecologische én economische aspecten in balans zijn. Winst en groei zijn immers belangrijk maar wel zodanig dat iedereen (mens als dier) mee kan genieten van de bijkomende welvaart. Met mijn kennis en ervaring draag ik bij aan oplossingen voor actuele maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering en verantwoorde productie en consumptie. Ik ben intrinsiek gemotiveerd om de maatschappij te verduurzamen, om anderen voor dit doel te inspireren, mobiliseren en samen te (laten) werken. En ja, dat is nogal wat, maar het zorgt er wel voor dat ik elke dag vroeg uit bed kom en (meestal) fluitend aan de slag ga.

How

Voor het waarmaken van deze ambitie gebruik ik de SDG’s (Sustainable Development Goals) als rode draad door mijn werkzaamheden. Dit zijn 17 universele doelstellingen vastgesteld door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties, om de overgang naar een duurzamere samenleving, zowel sociaal, ecologisch als economisch, vorm te geven. Ze zijn een belangrijke hefboom op weg naar een inclusieve en duurzame wereld. Ze zijn een ankerpunt om te communiceren over de positieve rol van organisaties voor de samenleving én ze vormen een belangrijke leidraad voor zowel het individu als voor organisaties om de positieve impact van hun activiteiten te maximaliseren. En impact maken is wat organisaties willen maar ze weten vaak niet hoe.

What

Ik inspireer, mobiliseer en activeer organisaties, evt. in samenwerking met partners om hun impact op de SDG’s te vergroten en daarmee hun organisatie toekomstbestendig te maken. Dit zijn trajecten om de bestaande strategie van een organisatie te verrijken met doelstellingen die de impact op de SDG’s vergroten, het daadwerkelijk mobiliseren van de organisatie om die impact te maken en hierover te communiceren met haar stakeholders. Met (Koploper)projecten en als procesbegeleider van een stichting verduurzaam ik organisaties door ze door te lichten, te inspireren en te coachen in het verduurzamen van hun organisatie. Goededoelenorganisaties inspireer ik over kwaliteitsmanagement, lerende organisaties, het inzetten van vrijwilligers en de SDG’s.
In mijn vrije tijd bouw ik samen met mijn echtgenoot een duurzaam huis omdat het leuk is om met je handen te werken maar ook omdat ik zo ervaring op doe met duurzame bouwen. Deze ervaringen komen goed van pas bij mijn ambitie om de wereld (nog) mooier te maken en mijn eigen impact op de SDG’s te vergroten.

Partners

MVO Interim Services werkt samen met diverse partners, zoals met De Zwerm. De Zwerm is een netwerk van onafhankelijke duurzaamheidsprofessionals, die elk hun eigen specialisme hebben en elkaar versterken. Wij helpen bedrijven en organisaties meervoudig waarde te creëren. Wij leveren integrale oplossingen voor klanten die willen transformeren door duurzaamheid steviger te verankeren in hun strategie en bedrijfsvoering. De Zwerm is geen ‘bureau’. Net als een zwerm vogels vormen we teams op basis van de behoefte van onze klanten. Hierdoor zijn we wendbaar en realiseren we meer impact voor milieu en maatschappij én voor onze klanten.