Koploperproject

Duurzaam Ondernemen
CONTACT

Duurzame versterking van de regionale economie

Het Koploperproject richt zich op een duurzame versterking van de regionale economie, door vooruitstrevende mkb-ondernemers en andere organisaties de kennis, de tools en het netwerk te bieden om beter in te spelen op ontwikkelingen naar een klimaat neutrale, circulaire en inclusieve economie. Toekomstbestendig ondernemen dus!

Why

Duurzaam ondernemen is steeds meer een ‘licence to operate’. Van organisaties wordt verwacht dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen en transparant zijn over hun impact op maatschappij en milieu. Maar het is meer dan dat. De wereld is aan verandering onderhevig en de transitie naar een duurzame (circulaire en inclusieve) economie is in volle gang. Dat stelt nieuwe eisen aan organisaties en biedt tegelijkertijd ook veel kansen voor bedrijven die zich goed weten aan te passen aan deze transitie. Het Koploperproject helpt bedrijven om zich hierop voor te bereiden, kansen en mogelijkheden in kaart te brengen en duurzaam te innoveren.

How

Het koploperproject is een praktisch adviestraject waarin bedrijven met elkaar samenwerken aan het concreet maken van toekomstbestendig ondernemen. MVO Interim Services organiseert in samenwerking met Dzyzzion Koploperprojecten waarbij organisaties onder deskundige begeleiding samen aan de slag gaan met verduurzaming. De deelnemers leren, inspireren en enthousiasmeren elkaar om (de volgende) stap te nemen op weg naar een toekomstbestendige organisatie. Ook ontstaan regelmatig samenwerkingen tussen de Koplopers omdat er onderling vertrouwen is omtrent de intenties op duurzaamheidsgebied.

What

Het project kent een systematische opbouw. Van startbijeenkomst tot het ontwikkelen van een actieplan.

Startbijeenkomst

Nulmeting

Visie

Actieplan

Het project kent een systematische opbouw. Na de startbijeenkomst, waarin de deelnemers elkaar leren kennen, beginnen we met inzicht in de huidige situatie: wat gaat er al goed en wat kan er beter? De nulmeting. De deelnemers worden doorgelicht op duurzaamheid met de DuOn-Scan en de Milieubarometer. Nieuwe kansen en verbetermogelijkheden worden in kaart gebracht.

Vervolgens kijken we vooruit (visie): waar willen we staan over enkele jaren en wat zijn onze ambities? Deze vertalen we vervolgens in een praktisch actieplan (de DuOn-agenda). Zo ontstaat een permanente verbetercyclus (plan-do-check-act) waarmee de deelnemers systematisch steeds verder verduurzamen: klimaatneutraal, circulair,inclusief en meer … In de laatste stap besteden we aandacht aan een effectieve MVO-communicatie: wat is je verhaal naar je stakeholders toe?

Deelnemers aan het woord

“Meedoen in het Koploperproject stimuleert mij om nog meer bezig te zijn met duurzaamheid. Wat sowieso inspirerend is, is dat je met een groep gelijkgestemden bent. Sparren met anderen is altijd zinvol, je bent toch een beetje hetzelfde type mens en je loopt tegen dezelfde dingen aan. Dan is het prettig om kennis uit te kunnen wisselen.”

Pascale van Hellemond

“Het Koploperproject heeft ons echt bewust gemaakt van ons energieverbruik, onze CO2-uitstoot en meer. Ik moet zeggen: er is echt een wereld voor me opengegaan!”

Martine van Vuure